Hogyan?

Párkapcsolati mediáció

Párkapcsolati mediációra akkor kerülhet sor amikor Ön hosszú ideje egy vagy több olyan komoly atrocitást él át a kapcsolatában ami miatt egyre többször érzi magát rosszkedvűen, feszülten, netán dühösen és azt tapasztalja, hogy egyedül képtelen erre a helyzetre hatékony megoldást találni.
Könnyű a helyzet ha a párja is Önhöz hasonlóan úgy gondolja, hogy egy külső személy segítségével gyorsabban, könnyebben juthatnak túl a krízisen, mert ebben a fázisban még sok esetben megmenthető a kapcsolat és elkerülhető a végleges szétválás.

Több éves tapasztalataim alapján a legtöbb esetben szimplán csak a nem megfelelő párbeszéd vagy annak teljes hiánya okozza a nézeteltéréseket. Ilyenkor az a legfőbb cél, hogy közösen megtaláljuk a konfliktust kiváltó okokat, Önök megismerjék egymás preferenciáit és nyíltan, őszintén szembenézve a problémákkal együttes akarattal megtalálják azokat a mindkettőjüknek tetsző megoldásokat melyek révén hosszútávú egyetértés alakul ki a kapcsolatuk jövőjére vonatkozóan.

A párkapcsolati mediáció során tehát a párok megtanulnak megfelelő módon kommunikálni az érzéseikről és a vágyaikról. A beszélgetések alkalmával segítek megkeresni, feldolgozni és "átkeretezni" azokat a múltbéli sérelmeket, melyek a félreértést és a feszültséget kiválthatták. Megkeressük a közös értékeket, érdekeket és egy olyan stratégiát dolgozunk ki, amely ezt a mindkettőjük számára fontos párkapcsolatot tartósan működtethetővé teszi.

Családi mediáció

Egy a családterápiában elterjedt elmélet szerint a család egy olyan élő szervezet, mely állandó változásban, fejlődésben van a tagjai igényei, szükségletei révén. Így bármelyik családtaggal történik valami, annak hosszútávon az egész Családra hatása lesz. Megváltozhat az addig teljesen jól működő hierarchia, új viselkedésminták jelenhetnek meg, vagy átalakulhat, megszűnhet a külvilág felé történő kommunikáció.
Az ilyen családon belüli szülői, nagyszülői, gyermeki vitás helyzetek, megromlott kapcsolatok rendezésének alternatív módja a családi mediáció.

Erre abban az esetben kerülhet sor, amikor az érintett Felek hajlandóak egymásnak lehetőséget adni arra, hogy egy pártatlan külső személy bevonásával újból felállítsák azt a már korábban jól bevált, vagy éppen a megváltozott körülményekhez alkalmazkodó családi harmóniát, mely a találkozó végén a család összes résztvevőjét elégedettséggel tölti el.

Ismereteim szerint a merev, elzárkozó, elutasító magatartás nem segíti elő az adott holtpontról való továbblépést vagy a családtagok közötti érdekellentétek feloldását, ezért rendkívül fontos az, hogy a vitában érintett szereplők közül mindenki hajlandó legyen a változtatásra, a kompromisszum keresésére, az egység visszaállítására. Mindezek mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni azonban azt sem, hogy felelősségteljes döntés csak olyan személytől várható el, aki önként vállalja a közös beszélgetésben való részvételt.

Válási mediáció

Amikor házastársi vagy élettársi kapcsolatuk annyira megromlott, hogy az együtt maradásra már semmilyen esélyt nem látnak, akkor tud hatékony segítséget nyújtani egy pártatlan közvetítő.

Ebben a helyzetben semleges, független szakértőként végig tudom vezetni Önöket a mindenkor érvényes családjogi törvények szerinti felügyeleti jog, kapcsolattartás, gyermekelhelyezés-, tartásdíj útvesztőin. Válásuk békésen, méltósággal, kultúrált körülmények között - adott esetben a gyermekeik vagy hozzátartozóik megkímélésével -, hatékony segítő módszerek által, közösen, saját akaratukból történik.

Kérem, hogy amikor válási mediáció lehetőségét fontolgatják készüljenek fel arra, hogy a találkozó csak abban az esetben lehet sikeres, ha azt mindkét Fél önszántából akarja, hajlandóak egymás felé a kompromisszumra és a kölcsönös engedményekre, valamint egyet értenek abban, hogy a múlt sérelmei helyett kizárólag a jövőbe tekintés vezethet a problémájuk valódi megoldásához.

Amennyiben már minden törvény által előírt témában sikeresen megegyeztek, kizárólag csak a keresetlevél kitöltése okoz problémát, a mediáció során ez is megoldható.

Az Önök kérésére a találkozó végén létrejött korrekt, mindkét Fél számára egyaránt elfogadható egyezséget a mindenkori törvényi előírások szerint írásba foglalom, mely - a kitöltött keresetlevéllel együtt -, a hivatalos válási procedúra megindításához az arra illetékes Bíróságra benyújtható.

Fontos tudni, hogy Magyarországon házasságot csak bírósági úton lehet felbontani, így válás esetén a bontóper minden esetben elkerülhetetlen. A mediáció abban segít, hogy mindez fájdalommentesebb, idő-, és pénztárcakímélőbb megoldást nyújtson az érintettek számára.

Kamasz-Iskolai-Kortárs mediáció

A kamasz-iskolai-kortárs mediáció célja a tanár-diák, tanár-szülő, szülő-gyerek, diák-diák között felmerülő nézeteltérések hatékony, gyors, szakszerű kezelése és mielőbbi - a lehetőségekhez képest végleges -, feloldása.

Ezekben az esetekben többnyire a tanárok, diákok, szülők összeszólalkozásait
a különböző személyes tulajdonságok, az ellentétes elvárások, a nem egyező célok vagy a motiváltság hiánya okozhatják. Az emiatt létrejövő, majd idővel akár tartósan fennálló nézetkülönbségek viszonylag gyakran idézhetnek elő összetűzéseket, vitákat, bonyodalmakat az érintettek között.

A legrosszabb az egészben ilyenkor az, hogy ez a megoldhatatlannak tűnő helyzet hetekig, hónapokig vagy akár évekig is elhúzódhat. A hosszan tartó viszály viszont bármely résztvevő számára maradandó lelki sérüléseket okozhat. Ez esetben nyilvánvalóan legfőképpen a gyermekeknél.

Amennyiben Ön Pedagógusként, vagy Szülőként, vagy Kamaszként úgy érzi, hogy a fennálló ellentét már nem oldható fel egy független segítő, közvetítő igénybevétele nélkül, forduljon hozzám bizalommal. Ügyét minden esetben a hivatásomból adódóan a titoktartási kötelezettségemnek megfelelően kezelem.

Munkaügyi-gazdasági mediáció

Ha Ön munkavállaló és munkáltatójával olyan vitába keveredett, hogy már nincs esély a megegyezésre, több konfliktuskezelő módszert is be lehet vetni mielőtt az ügy végleg a munkaügyi bíróságra kerülne. Ilyenkor érdemes egy olyan közvetítőt fogadni, aki segítheti harc nélkül elérni azt a közös akaratú végleges megállapodást, amelyben egyik Fél sem érzi a későbbiekben vesztesnek magát.

A gazdasági mediáció a viták elrendezésének egy olyan békés módja, amelyben a szembenálló érintettek speciális kommunikációs technikákat alkalmazó elfogulatlan szakértő segítségével a közös tárgyalás során konszenzusra jutnak. A megbeszélés kimenetele a résztvevők igényétől függően szólhat a közöttük kialakult helyzet javításáról, a különböző érdekeik összhangba hozásának érdekében történő viszony átalakításáról vagy a fennálló kapcsolat korrekt keretek közötti végleges megszüntetéséről.

Ha Ön cégvezető jól tudja, hogy a mai rohanó világban milyen alapvető gazdasági érdek az, hogy professzionális módon tudja kezelni partnereit, beosztottjait vagy ügyfeleit. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő kommunikáció legyen szó üzlettársról, munkatársról, megrendelőről, mert minden esetben létfontosságú, hogy a felmerülő konfliktusaik esetén olyan kölcsönösen előnyös megállapodás születhessen, melyet a későbbiekben hosszútávon mindenki betart és elkerülhetők általa az olyan szükségtelen jogi procedúrák melyek rombolhatják a cég hírnevét.
Az üzleti életben alkalmazott mediáció gyorsabb, stresszmentesebb, idő-, és költségkimélőbb, eredményesebb, mint az évekig tartó, előre nehezen megjósolható itéletet hozó pereskedés legyen szó cégrész eladás-vásárlásról, közös cég esetén szétválásról, cégvezetésen belüli személyes ellentétekről, cégek egymás közötti vitáiról vagy az alkalmazottak közötti olyan intrikákról, amelyek mérgezik a mindennapos munkahelyi légkört.

Általános facilitáció

A konfliktusok nem minden esetben jelentenek valami rosszat. Sokszor csak azt mutatják mennyire különbözőek vagyunk. És ez nem baj, ugye? Hiszen emiatt vagyunk mi emberek mások, egyediek, különlegesek, megismételhetetlenek.

Ebből a szemszögből tekintve egy-egy vitahelyzet új megoldásokat, az adott témában való fejlődést is eredményezhet. A nézetkülönbség megoldása minden esetben azon múlik hogy a résztvevők hogyan kezelik, milyen lehetőséget látnak benne.
A bonyodalmak alapja többnyire egy ki nem elégített szükséglet. Hogy vajon mi ez és hogyan lehet hatékony módszerekkel illetve személyre szabott praktikákkal elősegíteni a megoldását, - ezen téma ezerarcú útvesztőiben segítek minden hozzám fordulónak eligazodni.

A facilitáció során az a célom, hogy olyan általánosan használható tudást adjak a jelenlévőknek, mely nemcsak önbizalom növekedést, inspirálódást, tudatosságot ad a számukra, hanem a jövőben hosszútávon segíti majd őket a különböző élethelyzeteikben az asszertív döntéseiket és a személyes céljaikat összhangba hozni egymással és másokkal.